DNT Info


2.02.2016


Regler for uttak til Nordisk Mesterskap i Finland 30.-31. juli 2016

Uttakskriterier for Nordisk Mesterskap for ponnier 2016

Uttak til Nordisk Mesterskap for kategori A og B.

Ponnien må ha vært i norsk eie og trening siden 1.1 gjeldende år.
Kusken må ha kjørt ponnien ned på uttakskriteriene for uttak.
Tidsrommet for uttak er 1.1 det gjeldende år, fram til 1. juli 2016.

Kriterier for uttak i kategori A med strek 2,30
Ponnien kan ikke ha rekord bedre enn 2,30 (volte,auto,monte)
Ponnien kan ikke ha rekord eller årsbeste svakere enn 2,35 (volte,auto,monte)
Uttak etter snitt av årsbeste + 2 siste starter
Ponnien må ha 2 godkjente registrerte løp i inneværende år for å bli tatt ut. Med dette menes godkjent tid.
Kusken må være 10 år etter reglementet i Finland.

Kriterier for uttak i kategori B med strek 1,45
Ponnien kan ikke ha rekord bedre enn 1,45 (volte,auto,monte)
Ponnien kan ikke ha rekord eller årsbeste svakere enn 1.50 (volte,auto,monte)
Uttak etter snitt av årsbeste + 2 siste starter
Ponnien må ha 2 godkjente registrerte løp i inneværende år for å bli tatt ut. Med dette menes godkjent tid.

I 2016 er løpene i Finland under Kungetravet 30.-31. juli, Åbo på Skogsbacka.26.01.2016
Nye flotte premier er laget til ponnitravet

Alle baner får utdelt en pakke med 40 enheter. Mer kan bestilles hos ponniansvarlig i DNT, tove.onshuus@travsport.no 
Krus 135 pr stk
Tallerken 175 pr stk
2.01.2016
Nytt dopingreglement, gjelder også ponni.

Viktig å sette seg inn i dette og at alle ponnier står registrert med en ansvarlig foresatt.
Les om dopingreglement: http://www.travsport.no/Global/Banner/Dopingreglement%20til%20utsendelse.pdf 3. mars 2015 (Tove Onshuus)

Viktig endring i reglement, særskilte bestemmelser:
Kusk/rytter kan ta lisens det året vedkommende fyller nedre aldersgrense.
Øvre aldersgrense gjelder ut det året vedkommende fyller. 
Se reglement link, for mer informasjon.12.februar 2015 (Tove Onshuus)

Viktige papirer som må på plass før du får en godkjent ponnilisens.

Du må ha godkjent kurs ute hos et av våre forbund eller ponnitravskole.
Disse papirene er det ponniinstruktør som tar ansvaret for.

Du og dine foresatte har ansvaret for å sende inn ønske om drakt.
Dette ønske leveres ponniinstruktør og den sender dette samlet til oss i DNT.


12.februar 2015 (Tove Onshuus)

Hvordan registrere en ponni i DNT.

Vi registrerer kun ponnier som er deltagere på lisenskurs eller ponnitreninger.
Eller at ponnien er aktiv fra andre land, som driver med ponnitrav.

Det står en del om dette i særskilte bestemmelser for ponnitrav. Et reglement som alle bør lese om du vil delta i ponnitrav.

Kopi av hestepass.
Alle ponnier født etter 2001, må være renraset med full stamme tre ledd tilbake.
Eierbevis (pleier å ligge i passet) eller kjøpskontrakt.
kopi av vaksiner (må vaksineres etter DNTs reglement)
Identitets siden skal med.
Instruktør fyller ut registreringsskjema for ponnitraver i DNT

Er ponnien importert fra Sverige må eksportskjema sendes til organisasjonen i Sverige.
Kopi av alle tollpapirer må sendes DNT for registrering i tillegg til det som er nevnt over.
Er ponnien registrert i Sverige med resultater fra ponnitrav blir de 4 siste godkjente starter registrert + rekord i auto, volte og monte.7.oktober 2014 (Tove Onshuus)

E-post sendt ut til alle forbund og ponniutvalgsledere:

Hei!
 
Det nærmer seg nytt år og tid for gjennomgang av reglement.
Ønskede endringer sendes oss ved undertegnede innen 30.oktober
Reglement finner dere her:
http://www.travsport.no/Global/www.travsport.no/ponni/S%c3%a6rskilteponnibestemmelser%202013.pdf
 
Husk at forbund og ponniutvalg skal være omforent, ved eventuelle endringsforslag.
 
Forslag som sendes inn, blir sendt ut på høring til forbund og ponniutvalg.
 
 
 
Mvh
 
Tove Onshuus
Ponniansvarlig
Det Norske Travselskap
Mobil: 992 369 79
Kontortid: man-tirs og fre 9:00 til 15:00
www.ponnitravet.no10.juni 2014 (Tove Onshuus)

Minner om at reglene for NM ligger under reglement.
Siste løpsdato som er med i uttaket er 13.juli 2014____________________________________________________________________

Skrevet 31.03.14
Til informasjon

Hei

Ponniløps-sesongen er snart i gang for fullt og da er det viktig at disse løpene plasseres i et tidsvindu som gjør at disse løpene ikke blir en ufortjent «negativ snakkis». Og for at de aktive(trenere, kusker og andre) i tillegg skal ha noe å forholde seg til, som er likt fra bane til bane, så er dette med å operere med like tidspunkter også en stor fordel. At vi også har stort fokus, det gjelder nå uansett ponniløp eller andre faktorer –  på å holde tidsskjemaet opp i mot den svenske banen vi kjører sammen med, for å optimalisere omsetningen(det er den vi lever av…) må ligge i bunn for alt vi gjør, også avvikling av ponniløpene.
 
Et velment råd er ellers at ponniløpene settes inn foran totalisator-løpene i programmet, først da blir de en informasjon til de andre aktive(utover ponnikuskene selv) og kan brukes som en informasjon ift. planlegging av oppvarming etc. Står de bakerst så er det vel tvilsomt om de som har hest til start i de første løpene i hvertfall, får dette med seg.
 
Ponniløp på hverdager(mandag, tirsdag, torsdag og fredag) avvikles enten på et tidspunkt før 1.løp som ikke kommer i konflikt med varmingsbehovet til 1.og 2.løp og med mindre prøveløpene går relativt sett tidlig -  så betyr dette at ponniløpene da må starte før prøveløpene.
Snart er vi i gang med mønstringsløp og 9-løpsdager, da blir det enda vanskeligere å kunne få til noe annet enn før prøveløpene.
 
Alternativet i selve stevnet er å kjøre det i tidsvinduet mellom 18.50 og 19.17, jeg skriver bevisst ikke mellom løp x og y da dette kan variere alt etter om vi kjører med 7,8 eller 9 løp. Men altså i tidsvinduet mellom 18.50 og 19.17. Dette har vi også diskutert med flere av de aktive, og de mener at det også er en fordel at varming stor hest gjøres først i dette tidsvinduet og at løpsleder, plass-sjef og andre funksjonærer er med og bidrar til logistikken rundt ponniløpet, som da skal kjøres kl.19.07. Da skal man med en kjapp men verdig avvikling kunne være klar igjen med etterfølgende løp kl.19.17. NR/DNT vil fremover følge med hvordan banene klarer å avvikle ponniløpene med dette kjøre-skjemaet. Det er baner som har klart å kjøre ponniløp i dette tidsvinduet som før var 18.52 – 19.15 uten altfor store problemer med det, nå er det altså utvidet med 4 minutter og det skal kunne gjøre det enda enklere. Men det går sikkert an å få til å komme i gang igjen kl.19.25 også,  om man ikke har fokus på dette og bare lar logistikken skure og gå. Håper derfor banene og ponnigruppene nå setter sin ære i å gjennomføre ponniløpene på en slik måte at man får et positivt inntrykk av ponniløpene i stevnet og at arrangøren ikke er de som bidrar til å sette negativt fokus på ponniløpene – i praksis den eneste rekrutteringsarenaen vi har i sporten om dagen.
 
Onsdagene har Bjerke kontroll på.
 
Lørdager så skal ponniløpene kjøres senest kl.13.00, i og med at 1.løp kjøres kl.13.50. 12.45 vil normalt sett være det optimale.
Søndager så ønsker vi at man kjører i vinduet mellom 18.20 og 18.40 – her har vi ikke laget et tilpasset vindu da det er unødvendig å dra ut de 40 søndagene som ikke har ponniløp. Da er det heller bedre å være forsinket de 10 gangene det er ponniløp på programmet, men prinsippet om informasjon, kjapp avvikling, forankre rekkefølgen ift. varming og deretter ponniløp skal ligge fast også her.
 
Oppsummert:
 
Enten plassert før 1.løp på et tidspunkt som ikke fratar noen mulighet til å varme opp når de hadde planlagt dette eller inkorporert i stevnet mellom 18.50 og 19.17(hverdager) der varming av stor hest foretas først før banen stenges for oppvarming og man er kjapt på plass med defilerte ponnier.
 
Derfor så er det også fremover veldig viktig at løpet som starter før ponniløpet også fremover er et autostartløp, slik at man har en normal avvikling på dette løpet og ikke avgrenser tidsvinduet som ponniløpet nå er plassert inn i.
 
Lykke til med avviklingen av ponniløpene !
 
Med vennlig hilsen
 
Jan-Inge Ringen
Assisterende Sportssjef Det Norske Travselskap
Mobil: 95 99 35 33
janinge.ringen@rikstoto.no
www.travsport.no
 

Skrevet 30.12.2013

NM for ponniekvipasjer går på Sørlandet 19.07.2014.
Se reglement for uttakskritterier.
Skrevet 12.11.2013

Når en ponni skal meldes til løp må foresatte, enten av eier eller trener av ponnien melde. Da vi ikke har treningslister på ponniene må dere som eiere passe på at det står rett trener på ponnien deres.

Når det gjelder ponnier som meldes som utenlandske må de bo i utlandet og utenlands eier må melde. Ponnier som er registrert som løpsponnier i Sverige må eksporteres ut av det svenske systemet, før vi kan få den inn i det norske. Hvis ponnien leies ut til personer i Norge må det foreligge en leiekontrakt som leveres STC (Svensk travselskap) Vi i Norge må ha tollpapirer og kopi av leiekontrakt. Vi setter da leietager inn som trener. Det er samme regler for både Sverige og Danmark.

Kjøpes en utenlandsponni til Norge må kopi av tollpaier og salgskontrakt sendes DNT, eksport papirer sendes STC så ponnien igjen blir tatt ut av det svenske systemet som løpsponni i sitt hjemland.
Hvis ponnien ikke er registrert i noen travselskap, må kopi av hestepass og registreringsskjema for ponni i DNT være med i tillegg til tollpapirer og kjøpskontrakt.

Alle ponnier som skal gå løp må være grunnvaksinert, deretter årlig vaksinert.
Alle ponnier må være høydemålt ved førstegangsregistrering, årlig fram til og med fylte 8 år. Etter dette kun ved klage på måling.
Alle ponnier må ha gått løp siste 8 mnd. Prøveløpskrav for godkjenning av nytt prøveløp kan ikke være dårligere enn 20 sek fra ponniens rekord.

Se under reglement for mer informasjon.
Skrevet 28.10.2013

Revidering av særskilte bestemmelser for ponnitrav

Viser til særskilte bestemmelser for ponnitrav: http://www.ponnitravet.no/reglement.php

DNT inviterer herved alle forbund/ponniutvalg til høring for reglementsrevidering. Reglementet ble sist revidert med virkning fra 1.1.2013. Vi har mottatt diverse innspill/egne forslag som vi ønsker tilbakemelding på.
Høringssvar sendes til ponniansvarlig Tove Onshuus; tove.onshuus@travsport.no innen 20.11.2013.
Revidering av reglementet vil bli styrebehandlet i DNT 6.12.13.

Mottatte innspill/forslag:
Agder:
 1. Vi vil gjerne at start alder er det året du fyller for eksempel 8 er det start fra 1/1 på linje med at du er ferdig med ponnikjøring det året du fyller 15.

2.Ponnilisensen skal opphøre når lisens på stor hest er tatt.

1.Ta bort øvre aldersgrense på ponni i løp.

Telemark:

1. Fjerne gammel rekord, ved kjøp av ny ponni. At ponni og ny kusk har mulighet til å begynne på nytt. Vi er i et generasjons skifte, og det behøves en endring der. Så de nye kuskene har en mulighet med gamle ponnier. 

2. At du kan kjøre NM fra 11 år på A ponni. 

Midt Norge:

1. Vi syntes ponnier bør få være med ett år lengre på lokalkjøring, før de faller for aldersgrensa. Det kan igjen ha mye å si for rekrutteringa.

Vestfold:

1. NM kun for norskfødte ponnier i begge klasser.

2. 21 Års aldersgrense i ponnitravet for BCD klassene (vi opplever å måtte avvise rekrutter i alderen 17-18år.

 
Forklaring på punkt 2 Vestfold: Tror Vestfold mener at man skal kunne ta ponnilisens selv om man er 18 år. I dag er det slik at har du fylt 18 år får du ikke ta ponnilisens, men har du tatt den tidligere kan du kjøre ut året du er 21 år.
 
DNT:
Tillegg i regelverk for lokalkjøringer:
Ikke godkjente ponnier/- kusker, kan kjøre i rekruttløp, er barnet under 7 år må den ha hjelpekusk.
Kravet er at ponni/- kusk skal ha utstyr etter DNT reglement og at ponni og kusk, er deltagere på lisenskurs i sitt område.
Dette må bekreftes av ponniinstruktør.
Begrunnelse:
Lavere terskel for deltakelse.

Litt informasjon:
Disse forslagene som er kommet opp er klippet rett ut i fra mailer fra sentrale personer i ponnitravet.
Derfor er det viktig at alle møter opp på sitt medlemsmøte som nå skal diskuterer disse forslagene og gi oss i DNT en tilbakemelding.
Husk at forslag som blir nedstemt i ditt forbund, kanskje ikke blir det andre plasser.
Viktig at dere tenker på om ting er mulig og gjennomføre rettferdig for alle, før man sier ja til noe.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Skrevet 10.09.2013 T.O

Husk at forbund/lokallag og ponnigrupper må sende oss stoff fra sine arrangement.
Vi vil gjerne ha litt liv på siden vår.

----------------------------------------------------------------------------------------

Skrevet 30.07.2013 Tove Onshuus

Disse er tatt ut til NM for ponnietvipasjer på Biri 4. august 2013
 

Kategori A    
     
ASTERIX 2.28,5 G Tove Brevik Muhle
LISS JULIUS UMULIGIUS 2.29,0 G Ragna Okkenhaug
LIMPAN (S) 2.29,4 G Ida Larsen
LINHAGENS FRITZ(S) 2.29,4 G Christina S. Myklebust
MÅNSTORPS GLITTRA 2.29,8 Simen Ballangrud
GORONJE 2.30,0 Celine Magnus Larsen
GNISTANS GOOD FUTURE 2.30,7 Sondre Mogset
     
PRAODO (S) 2.34,4 Caroline Kårevik
EMMEROS FILIPPE (S) 2.35,3 Ida Stoum
CEASAR (S) 2.35,4 G Tina Lande Borgli
Eksl. Classic Lady 2.37,3 Celine Solberg Akselsen
Finette`s Alice 2.37,8 Nora Haglund Holm
     
Kategori BCD    
PIGGYBANK (S) 1.36,3 Nora Haglund Holm
ERNST ROLF (S) 1.46,6 G Linn Kristin Flataune
 
     
KARAMELLEN (S) 1.47,0 G Edith Sofie Tvedt 
TINDRA LILL (S) 1.49,3 Tove Brevik Muhle
     
MARSIPAN 1.49,7 G Tonje Langsæter
MONARK H. (S) 1.50,5 Trine Austevoll
BRIANNA (S) 1.50,9 Bjørn Arvid Sæle
KÅLMANS POLARTØSEN 1.51,0 Lisa Ven Sandik
ALLGUNNENS ÅTICK (S) 1.53,6 G Siw Bjørnstad
FANTASTIC (S) 1.53,7 Mari Ann Skålien
HULTS BONITO (S) 1.53,9 G Celine Talbot

Ulvestad Makk                         1.54,1            Christine Dale
_______________________________________________________________


Nordiskmesterskap Solvalla 9.august 2013Her kommer litt informasjon til hvordan vi tar ut deltagerne og hva som er kriteriene for å være med.

Når det gjelder kategori A tar vi ut maks 3 deltagere.
Ponnien kan ikke ha rekord uansett startmetode raskere enn 2.30 pr 7.07.13
Vi vil ta ut de ponniene som er nærmest mulig strektiden 2.30 i løp fra 1.01.13 til 21.07.13

Når det gjelder kategori B tar vi ut maks 3 deltagere.                                                   Ponnien kan ikke ha rekord uansett startmetode raskere enn 1.45 pr 7.07.13
Vi vil ta ut de ponniene som er nærmest mulig strektiden 1.45 i løp fra 1.01.13 til 21.07.13

Alle ponnier må ha full stamtavle 3 ledd tilbake. Kusker på B ponnier må ha fylt 13 år.
 

 

SØK: PONNI - KUSK - LØP

Søkekriterium:    

TERMINLISTE

26.
SEPT.
2017

Forus Travbane

FORUS

Innmeldingsfrist: 13.09.2017 (08:00-08:30)
Kategori: B,C,D
Grunndistanse: 1600
Startmetode: Voltstart
Strek: 2,40
Stengt Ved:
Beskrivelse:Handikappes etter års beste og fire siste starter. tlf innmelding: 51 81 19 50
26.
SEPT.
2017

Forus Travbane

FORUS - MONTE

Innmeldingsfrist: 20.09.2017 (08:00-08:30)
Kategori: A
Grunndistanse: 1090
Startmetode: Voltstart
Strek: 3,20
Stengt Ved:
Beskrivelse:Handikappes etter års beste og fire siste starter. tlf: 51 81 19 50
28.
SEPT.
2017

Bergen Travpark

BERGEN

Innmeldingsfrist: 21.09.2017 (08:00-11:00)
Kategori: B,C,D
Grunndistanse: 2100
Startmetode: Voltstart
Strek: 2,20
Stengt Ved:
Beskrivelse:ALL Innmelding skal på epost: oistein.rasmussen@rikstoto.no handikapping: Gjennomsnittet av årsbeste pluss fire siste starter
29.
SEPT.
2017

Biri Travbane

BIRI

Innmeldingsfrist: 25.09.2017 (08:00-09:00)
Kategori: B,C,D
Grunndistanse: 1600
Startmetode: Voltstart
Strek: 2,00
Stengt Ved:
Beskrivelse:Åpent for hester med dårligere rekord enn strek hvis plass. Innmelding til Biri Travbane tlf. 61 18 78 80
30.
SEPT.
2017

Harstad Travpark

HARSTAD

Innmeldingsfrist: 26.09.2017 (08:00-08:30)
Kategori: A,B,C,D
Grunndistanse: 1200
Startmetode: Voltstart
Strek: 3,20
Stengt Ved:
Beskrivelse:Handikapping: 4 siste og rekord. Innmelding tlf: 22 95 60 05 eller mail: june.reyes@rikstoto.no
30.
SEPT.
2017

Jarlsberg

KJELL MOLAND'S PONNILØP

Innmeldingsfrist: 25.09.2017 (08:00-08:30)
Kategori: A
Grunndistanse: 1600
Startmetode: Voltstart
Strek: 2,50
Stengt Ved:
Beskrivelse:Innmelding mandag 25 sept innen kl. 08.30 på telefon 81511225. Årsbeste og 4 siste

LOGG INN

E-POST:
PASSORD:
Glemt passord?
Ny bruker?

Video