Reglement

Reglement   Særskilte bestemmelser ponnitrav, gjeldende fra 1.1.2018 1. Travsportens mål med ponnitrav er: Å skape interesse for travsporten blant barn og ungdom Å gi barn og ungdom en meningsfull og sunn fritidsinteresse Å trygge travsportens framtidige rekruttering og utvikling Å bidra til en sunn avl av ponniraser Å bidra til en sunn og dyrevennlig … Fortsett å lese Reglement