Ponnitrav er Det Norske Travselskaps satsing på rekrutterende virksomhet blant barn og ungdom. Ponnitravet har gitt travsporten et nytt og spennende ansikt.

Gjennom siste halvdel av 90-tallet ble ponnitrav lansert for fullt i Norge. I løpet av de årene har virksomheten hatt en betydelig utvikling. Flere hundre barn og ponnier er aktive i ponnitravet, og det arrangeres ponniløp over hele landet.

Ponnitrav er et rekrutteringstiltak for travsporten i Norge, og et selvstendig tilbud til barn og unge der kontakten med hesten gir unike muligheter og opplevelser.

De som skal være med i ponnitravet må være medlem i et lokalt travlag. Ta gjerne kontakt med en av DNT’s Forbundssekretærer. (Se listen under)

Et trygt og godt miljø, kombinert med fart og spenning er noe barn og ungdom vil oppleve i ponnitravet. Opplæringen skjer i travlagenes ponnigrupper med utdannede instruktører.

Kuskene må være mellom 8 og 21 år for å delta i løp. Kuskene må ha lisens utstedt av DNT.

For å få lisens må man bestå en teoretisk og praktisk prøve. Ponnien må være fylt 3 år og ikke eldre enn 18 år. For å bli registrert i DNT må den godkjennes av en ponniinstruktør, være vaksinert, og den kan ha en mankehøyde til og med 148 cm.
Ponnier inndeles etter mankehøyde i fire kategorier; A-D.
For at kusk eller ponni skal bli godkjent må man delta på treninger i regi av DNT. På ponnitreningene samles ponni interesserte til trening og et hyggelig sosialt samvær.
Kursavgifter vil variere litt etter hvor i landet du bor, men vil ligge mellom 500 og 800 kr for ett helt år, da kan du delta på alle arrangement ditt ponniutvalg lager til.

Travforbundene rundt i Norge arrangerer treningskvelder for ponnikusker og – ryttere på travbanene. Da møtes barn, foreldre og ponnier til trening, konkurranser og sosialt samvær. Hver bane og hvert forbund kjører individuelle opplegg, men det legges opp til trening både for de som ønsker å ri og kjøre, og vi har med barn og unge på alle nivåer og aldre. Har du ikke egen ponni er du velkommen til å komme og se hva vi driver med likevel. Noen steder kan det om ønskelig være mulig å stille ponnier til disposisjon for dem som ikke har egen. Treningen rettes en del mot travløp, og det arrangeres temakvelder med for eksempel en travtrener som forteller om sitt yrke. Dessuten er det alltid flere DNT- godkjente ponniinstruktører tilstede. På treningskveldene er det også mulighet for at de som ønsker det kan ta ride-/kjørelisens eller få ponnien sin godkjent for løp. Etter trening er det gjerne en hyggestund med pølser, brus, vafler og hesteprat. De som er med på disse treningene har blitt sammensveisede gjenger som har det veldig moro, men ønsker likevel enda flere velkomne!

Vi ønsker alle ponnivenner velkommen til ponnitravet!!