Aktivitet for barn og unge i ponnitravet

Mange barn og unge venter på aktivitet med sin ponni. Dette forstår vi godt. Normalt har man ikke treninger i desember-januar og februar. Men nå som det ikke arrangeres ponniløp, blir ponnitreninger veldig etterspurt.

Vi er i god dialog med ponniutvalgene og alle er i gang med planleggingen. I tillegg har vi bedt alle lokallag om å engasjere seg i aktivitet for barn og unge. Disse har ett stort behov for å møtes og gjøre ting sammen med ponniene sine.

Vi har i tillegg kommet med lettelser for å få ponniløpene registrert. Man kan når det tillates, lage regionale premiekjøringer for ponnier. Dette vil kun være for ponnier i det aktuelle forbund.

Her er ett eksempel: Hvis ett travlag i Agder ønsker å arrangere en regional premiekjøring for ponnier, er det kun ponnier fra Agder Travforbund som kan starte her.

Så fort vi har lov til å konkurrere vil invitasjoner komme her på ponnitravet.no Noen områder åpner nok for dette fortere enn andre. Om disse dagene arrangeres på en lokalbane eller totalisatorbane har ingen betydning. Mange lokallag har god erfaring i slike arrangement.

Denne type løp blir kjørt i februar og mars, så sant smittevernregler tillater dette. Deretter får vi se hva som skjer med smittesituasjonen.

Vi må forholde oss til smittevernreglene både nasjonalt og lokalt. Les om nasjonale smittevernregler her! Travsporten har også regler for arrangement innenfor travsporten, de kan du lese på denne linken http://www.travsport.no/Koronavirus—temaside/

Viktigste informasjon for oss pr 1. februar, nasjonale regler.

Idretts- og fritidsaktiviteter!

Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, og unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. 

Barn og unge kan trene både ute og inne med sitt lag eller sin klubb, men kamper, cuper, stevner mv. for barn og unge må fortsatt utsettes.

Voksne anbefales å ikke drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne trene dersom det er mulig å holde god avstand.

Toppidretten anbefales å utsette alt seriespill.

Hold motet oppe, tren ponnien 🙂 Vær klar for løp når de kommer!