Oppføringer av

Bli kjent med Lene Grenne, leder i ponniutvalget midt Norge nord!

Det Norske Travselskap har mange flinke aktive folk ute i de forskjellige forbund/lag. Denne gangen har vi sendt noen spørsmål til Lene Grenne. Hun er ganske fersk i travsporten, men lang erfaring med hest. Les om den iherdige flinke hestejenta, ponnimammaen og nå eier av travhest! Hvem er Lene i Midt Norge ponnigruppe avd. nord? Jeg […]

Nye smittevernstiltak!

Basert på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har regjeringen besluttet å forsterke smitteverntiltakene og justere dagens nasjonale anbefalinger. DNT og Norsk Trav har vurdert tiltakene, og vil med bakgrunn i disse forlenge eksisterende retningslinjer, samt iverksette ytterligere tiltak. Tiltakene gjelder inntil videre. Alle bestemmelsene og rådene som fremkommer i vår koronaveileder for all travsportslig aktivitet, […]

Nye vaksinebestemmelser og karenstid etter kastrering!

Fra og med 1. januar 2021 innføres nye bestemmelser og karenstid for vaksinasjon. I tillegg innføres minimum 30 dagers karenstid etter kastrasjon. Endring i vaksinebestemmelsene De siste årene har det vært flere store utbrudd av hesteinfluensa i mange europeiske land. Et slikt utbrudd medførte blant annet at alle galoppløp i England ble innstilt i en […]