Alle aktive ponnikusker må ha gyldig medlemskap i ett travlag

Alle foresatte er ansvarlig for at sine barn har gyldig medlemskap.

Fristen for betaling av kontingent for 2024 var 22. februar. Vi syntes det er veldig trist å måtte sperre en ponnikusk, på grunn av manglende medlemskap. I all idrett og andre hestegrener må man være medlem for å delta. Dette må vi også i travsporten.

Her ligger informasjon rundt medlemskontingent: Medlemskontingent 2024

Bli med vider i travsporten som er fylt av fart og spenning, også for de unge 🙂