Bli med å trene ponnitrav!

Travforbundene rundt i Norge arrangerer treningskvelder for ponnikusker og – ryttere på travbanene. Da møtes barn, foreldre og ponnier til trening, konkurranser og sosialt samvær. Hver bane og hvert forbund kjører individuelle opplegg, men det legges opp til trening både for de som ønsker å ri og kjøre, og vi har med barn og unge på alle nivåer og aldre. Har du ikke egen ponni er du velkommen til å komme og se hva vi driver med likevel.

Kan stille ponnier til disposisjon!

Noen steder kan det om ønskelig være mulig å stille ponnier til disposisjon for dem som ikke har egen. Treningen rettes en del mot travløp, og det arrangeres temakvelder med for eksempel en travtrener som forteller om sitt yrke. Dessuten er det alltid flere DNT- godkjente ponniinstruktører tilstede. På treningskveldene er det også mulighet for at de som ønsker det kan ta ride-/kjørelisens eller få ponnien sin godkjent for løp. Etter trening er det gjerne en hyggestund med pølser, brus, vafler og hesteprat. De som er med på disse treningene har blitt sammensveisede gjenger som har det veldig moro, men ønsker likevel enda flere velkomne!