Endringer i aktivitet hos ponnitravet til høring!

Alle travforbund og ledere av ponniutvalg har fått ett høringsdokument fra DNT i dag.

Alle forbund/ponniutvalg kommer til å ha en gjennomgang på dette. Ønsker du å være med og påvirke, ta kontakt med ditt ponniutvalg.

Høring nytt arrangement og endring 2022 (002)


Vedlegg