Flott Aksjon -hest for folk flest!

Til tross for regn og surt vær, møtte det opp ca. 1000 deltagere til aksjonen. Det ble observerte mange ponnikusker på plass. topp at dere stiller opp. Jammen ble dere ikke nevn og sett av politikerne også.

Det var mange flotte taler fra mange deler av hestesporten, rett og slett på tvers av alle heste grenene. Ikke minst var det mange som tok til ordet for gleden med hesten. Hvilken nytte den gjør for oss mennesker. Både som terapi -mestring-motivasjon -hygge og spenning.

Viktigste med hele aksjonen var at politikerne ser alle oss som holder på med hest og gir hesten bedre vilkår enn den har i dag. Overskuddet fra spill på hest går tilbake til hestesporten, ikke bare trav. Når spillet går ned blir det ingen penger igjen til hestesporten. I tillegg sliter travsporten med en høy avgift for spillet som norsk tipping ikke har.

Det var mange lovende ord fra politikerne, vi har troa!

Aksjonsgruppa har gjort en kjempejobb!

Alle talene og mange flotte referater ligger ute på trav365.no – tgn.no -trav24.no -Rikstoto.no -hestoghelse.no