Har du husket å betale medlemskontingent?

Dette gjelder også ponni lisenser.

DNT vil i løpet av kort tid, i tråd med lisensbestemmelsene, stoppe lisensene til de som ikke har betalt kontingent til sitt travlag for inneværende år.

Felles krav for alle lisenser er betalt medlemskap i et travlag tilsluttet DNT. Medlemmer med ubetalt medlemskontingent for 2018, vil få sin lisens inndratt i løpet av uke 18.

Det er tidligere i år sendt ut faktura med forfall 31.01.18, samt purring med forfall 23.03.18.

Betaling av travlagskontingenten gjøres nå enklest direkte til travlaget. Dersom du er usikker på om du har betalt din medlemskontingent, kontakt ditt travlag.

Når laget har mottatt betalingen, sender de en bekreftelse på dette til: medlemsregister@travsport.no.