Informasjon rundt ponnidagen på Kala 12. juni!

Her starter vi med ett rekruttløp som heter Kalas håpefulle!

Det er veldig viktig at rekruttene kjører pent og rettferdig med ponnien sin. Det er ikke hjelpekusken som skal drive ponnien fram, den skal kun følge med og avverge farlige situasjoner. Viktig å kjøre i flokk/felt. Her får man premie for pen kjøring 🙂

Startlisten løp nr. 1, Kalas håpefulle. Kl. 11.00

Løp 3 Rekruttløp Kalas håpefulle Start kl. 11.00
Nr Ponni Kusk Distanse
1 Orkan Erling J Antonsen 1000
2 Baroness Signe Ødegaard 1020
3 Sævelunds Bono Gabrielle Brandt Sundstøl 1020
4 August Un Ganador Emilie Garseg 1020

Startlister for de registrerte løpene finner dere under linken, start/resultatliste.

Løp 2 – kl. 11.20 Kalagjengens ponniløp

Løp 3 – kl. 11.40 Kala travparks ponniløp.

Innsjekk ved porten åpner kl 10.00

Alle får premie etter sitt løp. Husk startkontingent 100 kr pr løp betales til VIPPS på nr. 571824

Husk smittevernregler!

  • Personer som er eller kan være smittet av korona, og/eller er i karantene, skal ikke delta på aktiviteter/arrangementer
  • Man skal holde avstand til hverandre og unngå fysisk nærkontakt
  • Sørg for god hygiene
  • Unngå å dele utstyr under aktiviteten/arrangementet
  • Det er ikke krav om munnbind på uteområdet.

Velkommen til en super flott dag på Kala travpark 🙂