Innmelding til ponniløp på V75-dager

Det er nå innført sentral innmelding til alle V75-kjøringer, dette gjelder også for ponniløpene.

Innmelding

Dette betyr at innmelding til ponniløpene som går på disse dagene gjøres til V75-sekriteriatet. Innmelding skjer da på telefon 815 11225 i tidsrommet 08 – 11 på fredag uka før. Dersom man ikke har mulighet til å melde i dette tidsrommet er det mulig å melde på faksnummer 22 95 61 05. Det vil fortsatt være arrangør av løpene som er ansvarlig for handikappingen.