Invitasjon årets ponnilandsleir på Biri 25.-27. juni!

Vi håper og tror at vi skal klare å gjennomføre årets ponnilandsleir på Biri.

Det er alltid ett men…… i disse dager, vi må til en hver tid forholde oss til lokale og nasjonale smittevernregler. Dette arrangementet et sport/ fritidsaktivitet for barn og unge under 20 år, og det er ett utearrangement. Samlingen lørdag kveld til premieutdeling og felles bespisning, vil mest sannsynlig være ute.

  • Personer som er eller kan være smittet av korona, og/eller er i karantene, skal ikke delta på aktiviteter/arrangementer
  • Man skal holde avstand til hverandre og unngå fysisk nærkontakt
  • Sørg for god hygiene
  • Unngå å dele utstyr under aktiviteten/arrangementet

Vi kommer tilbake med eventuelle regler som må gjennomføres når vi nærmer oss arrangementet.

Les hele invitasjonen her: Invitasjon og påmeldingsskjema-Ponnileir Biri Endelig versjon 2021


Vedlegg