Invitasjon hel ponnidag Leangen 1. august, hele 4 storløp med krans og dekken!

Leangen travbane kjører hele 4 løp med krans og dekken. Her er det løp for alle!

Ta en helgetur til Leangen 🙂

Her er invitasjonen: Invitasjon hel ponnidag Leangen

Husk smittevern reglene: Koronavirus og smittevern regler for travsport

Veileder for smittevern i travsporten

DNT har laget en veileder for alle organisasjonsledd i Det Norske Travselskap og tilsluttede selskaper med travsportslige aktiviteter. Denne har som formål å gi råd og informasjon for hvordan aktiviteter og arrangementer kan gjennomføres innenfor smittevernsreglene, slik nasjonale mynidgheter tillater det. Veilederen baserer seg på fire hovedregler: 

  • Personer som er eller kan være smittet av korona, og/eller er i karantene, skal ikke delta på aktiviteter/arrangementer
  • Man skal holde avstand til hverandre og unngå fysisk nærkontakt
  • Sørg for god hygiene
  • Unngå å dele utstyr under aktiviteten/arrangementet

Veilederen er overordnet, og fastsetter de minimumskrav som skal til for å holde en aktivitet eller et arrangement. Det er foreningen som arrangerer en aktivitet eller arrangement som er ansvarlig for å gjennomføre aktiviteten/arrangementet i tråd med de smittevernregler som gjelder for i samfunnet. 

I tillegg til veilederen vil det være spesifikke retningslinjer for avholdelse av totalisatorløp og personer som skal oppholde seg i hesteringen under et totalisatorstevne (les smittevern på travbanen).


Vedlegg