Invitasjon hel dag Klosterskogen 18. juli. Husk påmeldingsfrist senest 10. juli!

Her er invitasjonen og her kan alle godkjente kusker og ponnier i Norge melde.

Invitasjon hel dag Klosterskogen: Invitasjon Klosterskogen hel dag 18. juli

Les invitasjonen nøye. Proposisjoner for nettinnmelding kommer senest 9. juli. Hvis du ikke har nett-innmelding, kan du lage dette på ponnitravet.no, se på hovedsiden ned på høyre side.

Siste utvei er å ringe sentral innmelding 10. juli mellom kl. 08.00-08.30 på innmeldingsdagen. Eventuelt send e-post til ponniinmelding@travsport.no.

Husk smittevernregler: Koronavirus og smittevern regler for travsport

Håper mange vil ta turen til Klosterskogen 🙂


Vedlegg