Navn:Philip Scott Sønsteby
Fødelsår:1997
 
Sted:Sokna
 
Telefon:
Mobil:
 
Antall starter:59

Plasseringer: