Navn:Gyda Marie Gjerdingen
Fødelsår:1995
 
Sted:Krokkleiva
 
Telefon:
Mobil:
 
Antall starter:12

Plasseringer: