Navn:MARI SOLBERG OPDAL
Fødelsår:2010
 
Sted:Markabygd
 
Telefon:
Mobil:98047102
 
Antall starter:55

Plasseringer: