13. april Bjerke Travbane, arrangør Nitelven Travlag

Ponniløp: Grunndistanse 1100 m volte for A ponni Grunndistanse 1600 m volte for B/C ponni
Ved få anmeldte, kan løpene bli slått sammen. Handikappes etter DNT’s system (rekord + 4 siste starter)

Premiering: Seiersdekken.  Premie til alle ponniekvipasjer. Flotte gavepremier i alle løp.

Startkontingent kr. 300,- for hest • Ponni kr. 100,- Strykningsgebyr kr. 200,- (om man ikke stryker
innen kl. 10:00 løpsdagen) Innmelding innen 5.04.2019, innen kl. 21:00 til:
Turid M. Tuverud tlf. 971 68 842 E-post: tu-tuve@online.no
Anita Aspås tlf. 942 25 170 E-post: horsy.anita@gmail.com
Vi forbeholder oss retten til endringer/slå sammen løp ved få innmeldte, vi kjører etter DNT’s
reglement.


Ingen data tilgjengelig for denne måneden

Ingen data tilgjengelig for denne måneden

Ingen data tilgjengelig for denne måneden