Løpene til ponnilandsleiren er klare! (oppdatert informasjon)

Ta en titt under linken start/resultat.

Mange har meldt i løp som ikke stemmer med hva ponnien har av tider. Noen løp er strøket på grunn av for få meldte og noen løp er slått sammen. Det er også noen løp som er delt. Det er veldig mye å ta hensyn til, men vi har prøvd så lang vi kan og gi alle gode løp.

Husk at lørdag er handikappet etter rekord og 4 siste starter (snitt tid) og autoløpene er etter rekord (ingen snitt tid i auto).

Det vil si at har du meldt autoløp og rekorden er raskere enn stengt ved, kommer du ikke med der og du blir satt i ett volte løp, eventuelt 2. ønske om det stemmer. Husk også at tider som er svakere enn 20 sek fra rekord ikke kommer med i handikappingen til volteløpene.

På søndag er løpene etter årsbeste og 4 siste (snitt tid), da er også autoløpene tatt ut etter årsbeste (ingen snitt tid i auto). Det samme gjelder her som over bortsett fra at her er det årsbeste som er gjeldene. På noen ponnier kan det gi utslag på at det er årsbeste i stedet for rekord,

Husk også på at lengden på løpene har noe å si for det tillegget du får.

Lørdag er autoløpet A strek 3.25 stengt 3.10 endret, kun en av de 6 meldte stemte med rekorden. Endret til 3.18 stengt 3.08. Auto A 3.40 utgått for få meldte. Flere løp er slått sammen og endret streker på grunn av for mange påmeldte eller for få påmeldte. Det kan også bety litt endring i lengden på distansen for noen.

Minner om denne teksten når du melder til ponnilandsleiren: Arrangøren forbeholder seg retten til endringer. Deltakerne kan flyttes til best mulig løp
der det er for mange eller for få meldte. Det kan også settes opp delingsløp med noe
endrede strektider. Det er derfor viktig at det meldes inn reserveønsker begge dager!

Det er mange flotte løp, så her blir det mye spenning!

Strykninger og endringer til Anne Mette på e-post: anmett-b@online.no eventuelt tlf: 988 38 684.