Nitelven travlag inviterer til travløp på Bjerke travbane, 1. april!

NITELVEN TRAVLAG INVITERER TIL TRAVLØP PÅ BJERKE TRAVBANE

LØRDAG 1. april 2023 KL. 11:00

 Ponniløp:

Grunndistanse 1100 m volte for A ponni

Grunndistanse 1600 m volte for B/C ponni
Ved få anmeldte, kan løpene bli slått sammen. Handikappes etter DNT’s system (rekord + 4 siste starter)

Rekruttløp – vi kjører 1100 m volte.

Barn under 7 år må kjøre med en person over 15 år.

Barn under 11 år må ha med en voksen om de kjører BCD ponni.

  1. Med uregistrerte ponnier settes krav om kjøring med en voksen og erfaren person.
  • Som et tips kan det være lurt å bruke dobbelt sett med tommer.

Startkontingent for ponni kr. 100.-

Startkontingent for rekrutt løp kr. 50.-

Vi vil bestrebe oss for at ponniløpene og rekruttløpet vil bli kjørt slik at det kan være mulig å bruke registrert ponni to ganger i løpet av dagen.

Premie til alle ponniekvipasjer.

Innmelding mandag 27.3.2023, innen kl. 13:00 (absolutt siste frist) til:     

Turid M. Tuverud tlf. 971 68 842 e-post: tu-tuve@online.no

Vi forbeholder oss retten til endringer, vi kjører etter DNT’s reglement.

Invitasjonen innsendt av Turid M. Tuverud