Nye regler for måling av ponni i Sverige!

Til dere som ikke har sluttmålte/- eller gyldig målebevis for ponnier i Sverige og ønsker å starte løp i Sverige fra 1.01.2023.

Man kan ikke etter 1.01.2023 melde til ponniløp i Sverige uten at man har hatt godkjent svensk måling. Gyldig målebevis utstedte av SPTF.

Vi kan få to måledager i Norge. Da en på Varig Orkla Arene og en enten på Bjerke eller Momarken. Her må vi stille med en veterinær. Sverige kommer med to målmenn.

Utgiftene på dette er 300 kr pr. målmann (du må betale for 2, det vil si 600 kr) + reise. Reise deles på alle som skal ha måling. I tillegg må utgift til veterinær deles på alle som kommer den dagen.

OBS! OBS! De som er interessert i dette må gi beskjed til Tove Onshuus på e-post: tove.onshuus@travsport.no innen 10. desember. Vi vil ha navn på ponnien og årstall den er født. Dagene blir på helg en gang i februar-mars.

I Norge måler vi med stav som er godkjent av veterinærinstituttet for måling av hest/ponni. Med metall under og to vatre, 2 målere og kun veterinær ved tvilstilfeller. Det vil si om man er 1 cm under eller over grensen til ny kategori.

Les det svenske reglementet her: matreglemente2023_sptf

Vi vet ikke hvordan det nå vil gå med Nordiskmesterskap, da det skal arrangeres i Sverige i 2023.


Vedlegg