Nye smittevernstiltak!

Basert på råd fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har regjeringen besluttet å forsterke smitteverntiltakene og justere dagens nasjonale anbefalinger. DNT og Norsk Trav har vurdert tiltakene, og vil med bakgrunn i disse forlenge eksisterende retningslinjer, samt iverksette ytterligere tiltak. Tiltakene gjelder inntil videre.
Alle bestemmelsene og rådene som fremkommer i vår koronaveileder for all travsportslig aktivitet, samt spesifikke retningslinjer for totalisatorstevner, videreføres inn i 2021. I tillegg må du spesielt merke deg følgende:

  • Det innføres påbud om bruk av munnbind for alle personer som oppholder seg i hesteringen under et totalisatorstevne. Påbudet gjelder fra man entrer hesteringen og til man har forlatt den. Påbudet gjelder ikke når man kjører hest, men vi anbefaler kusker/ryttere å dekke til munn og nese.
  • Ponniløp vil ikke avholdes under totalisatorløp.
  • Aktivitet som rutineløp, lokalkjøringer og organiserte fellestreninger skal ikke avholdes.

Nye tiltak vurderes fortløpende ut fra situasjonen. Se vår temaside for koronavirus her

Aktiviteter for barn

Ponniløp for barn vil ikke avholdes under totalisatorstevner inntil videre. Som det er presisert av nasjonale myndigheter er det viktig at barn får være aktivitet. Med bakgrunn i dette kan det gjennomføres lokale aktiviteter for barn, så fremt dette gjennomføres i tråd med de nasjonale og lokale reglene som gjelder for området aktiviteten avholdes i.

Alle våre ponniutvalg/grupper har jevnlig aktiviteter med testløp og annet gøy sammen ute. Ta kontakt med ditt forbund, kontaktliste finner du her.