Nye vaksinasjonsbestemmelser fra 1.1.2018

Styret i DNT har vedtatt nye bestemmelser for grunnimmunisering av travhester som skal være gjeldende fra og med 1.januar 2018.

DNTs vaksinebestemmelser for grunnimmunisering av hester/ponnier krever p.t. kun to vaksiner (1 booster) med et intervall på minimum 21 og maksimum 92 dagers mellomrom for at hesten anses grunnimmunisert.

Endringen som innføres fra 1.januar 2018 innebærer at kravet til grunnimmunisering skal omfatte tre vaksiner (2 boostere) gitt med følgende intervall:
Vaksine A
Vaksine B – skal gis minimum 21 dager og maksimum 92 dager etter første vaksine.
Vaksine C – skal gis minimum 150 dager og maksimum 215 dager etter andre vaksine.

Bakgrunnen for endringer har hovedsakelig to årsaker.
For det første samsvarer denne endringen med anbefalinger gitt av vaksineprodusenter. Studier viser at de unge hestene ikke oppnår tilstrekkelig immunitet mot hesteinfluensa etter bare to grunnvaksiner. Først etter den 3. boosteren regner man med at antistoffnivået på unghestene blir høyt nok til å beskytte hestene opp imot ett år, og i tillegg gi optimal immunrespons ved senere revaksineringer.

Videre medfører endringen en harmonisering av de norske vaksinebestemmelsene mot bestemmelsene i øvrige europeiske land, og med vaksinebestemmelser gitt av andre hestesportsorganisasjoner som FEI og IFHA.

Endringen vil ikke få tilbakevirkende kraft for hester som allerede er grunnimmunisert etter någjeldende bestemmelser. For hester som har vært grunnimmunisert, men som oversitter fristen for revaksinering med mer enn ett år (365 dager) + en måned (31 dager) må hesten gis to vaksiner med et intervall som beskrevet for vaksine A og B overfor for igjen å kunne starte i travløp.