Påminnelse, husk måling av ponnier i alder 3 til og med 8 år i 2020!

For at din ponni skal være startberettiget i 2020 må den måles senest 31, desember 2019, hvis ikke får den startsperre til det er sendt inn og registrert. Dette gjelder ponnier som er 3 til 8 år i 2020. Dette gjelder ikke ponnier som er sluttmålt.

Ta kontakt med ponniutvalget i ditt forbund. Alle arrangerer trening/samlinger med måling. Er du i tvil ta kontakt med en instruktør i ditt området eller ponniansvarlig i DNT, Tove Onshuus på e-post tove.onshuus@travsport.no.