Navn:TUSSI
Født:1998
Rase:BLANDING
Høyde:103, målt 17.04.12
 
Mor:Ukjent
Far:Ukjent
Eier:Helle Karlsen Roland
 
Beste km tid(volte): 3.06,3
Beste km tid(auto):3.01,5
Beste km tid(monte):
 
Startpoeng utland:17000
Antall starter:12
Vaksinasjonsdato:23.12.2013
Ansvarlig foresatt:

Resultater: