Navn:JOY FRA HUBERTUS
Født:2010
Rase:SHETLAND
Høyde:102 cm, sluttmålt
 
Mor:KILSKOGENS GLAMOUR (SE)
Far:STJERNENS EPUS (DK)
Eier:SARAH K. BERTHELSEN/ JULIE KJÆRMANN-JENSEN
 
Beste km tid(volte): 2.55,7
Beste km tid(auto):2.59,6
Beste km tid(monte):
 
Startpoeng utland:11950
Antall starter:73
Vaksinasjonsdato:08.01.2024
Ansvarlig foresatt:Julie kjærmann-Jensen

Resultater: