Ponniløp på Momarken 6. oktober, husk å melde!

Momarken kjører løp 6. oktober med innmelding senest 30. september. INNMELDING TLF. 22 95 61 25, E-POST: PONNIINNMELDING@TRAVSPORT.NO, STARTERKLÆRING 10:00-11:00. STARTLISTER PUBLISERES PÅ WWW.PONNITRAVET.NO SAMME DAG SOM INNMELDINGSDAG. 08.00-08.30. Se informasjon under terminliste.

Endelig er løpene i gang igjen under totalisator arrangement. Men noen restriksjoner er det.

Kun en person i tillegg til kusken kommer inn på banen.

Husk å melde i fra hvem som kommer til Momarken på e-post Inger.lund@rikstoto.no senest dagen før. Her det det mange som glemmer seg men dette er veldig viktig for arrangør.

Vi ber dere lese smittevernregler for travsporten her:travsport.no korona

Smittevern på travbanen
– for deg som skal være i hesteringen under et totalisatorstevne 

Før du ankommer travbanen

 • Kun personer som har en nødvendig funksjon angjeldende løpsdag har adgang til hesteringen. Det tillates inntil to personer per hest, inklusiv sjåfør/hestetransportør. Når det gjelder ponni er det kun kusken + en foresatt som kommer inn.
  Hvem som skal følge hesten skal meldes fra til banen du skal besøke senest dagen før stevnet. Banene fører navnelister over personer som skal ankomme banens område, og kun de som har meldt ankomst vil kunne få komme inn i hesteringen. Du skal melde følgende opplysninger: hestens navn, hvem som skal følge hesten og telefonnummer. 
  Samme antall personer gjelder for starthester fra permanente trenerstaller på travbanen. I tillegg har de anledning til å stille med en ekstra person som stallansvarlig.
 • Ved å entre hesteringen bekrefter man å følge hovedreglene i veileder for smittevern i travsporten. Alle som ankommer banen skal kunne bekrefte sin identitet med ID. Ha derfor med deg ID under hele tiden du oppholder deg i hesteringen.
 • Aktive utøvere skal begrense tiden som man er inne på banens område til det absolutte nødvendige.
På travbanen
 
 • Hesteringen er kun tillatt for personer som er nødvendig for å kunne avholde totalisatorløpene. Personer ut over dette har ingen adgang.
 • Garderober og innskrivning/vekta i hesteringen holdes stengt.
 • Hestens nummerdekken finnes på tildelt oppstallingsplass. Etter bruk vaskes nummerdekken og henges tilbake på oppstallingsplass.
 • Man skal holde avstand til hverandre og det er forbud mot grupperinger av mennesker. I tillegg skal man ikke bevege seg mer enn nødvendig i hesteringen, og i størst mulig grad holde seg ved tildelt påselingsboks.
 • Samtlige oppstallingssteder skal rengjøres etter hver gang de er i bruk. Banens personell sørger for jevnlig desinfisering av kontaktpunkter, eksempelvis spader og koster.
Smittevernombud
 

Travbanen har fungerende smittevernombud i hesteringen. Smittevernombudet er ansvarlig for at aktiviteten i hesteringen foregår etter gjeldende bestemmelser.

Plassjef og Smittevernombud kan innstille til banedommernemnden om straff av personer, strykning eller kjøreendring av hester dersom hestens trener/eier/oppasser/kusk bryter smittevernreglene.