Program klart for Klosterskogen 26. september 2020.

Velkommen til Klosterskogen travbane:-)

Program:Kloster 260920

Dette er årets siste hele ponnidag. Vi har med hele 62 deltagere, av disse er det 12 rekrutter. Tror det blir en spennende opplevelse for dem å kjøre sammen. De fleste går på lisenskurs, om de ikke gjør det, har de en rutinert kusk ved sin side. Alle får premie for god kjøring med ponnien.

Husk! Vipps for betaling av startavgift til Forbundssekretær Jorunn 90169815. 

Minner også om at alle foresatte må melde fra hvem som kommer med kusken og ponnien, maks to personer utenom kusken. Navn på alle og tlf nummer på hovedansvarlig. Siste frist for å gi beskjed er innen 24.09.2020 til Tove på e-post: tove.onshuus@travsport.no 

Vi minner om smittevernsregler! 

DNT har laget en veileder for alle organisasjonsledd i Det Norske Travselskap og tilsluttede selskaper med travsportslige aktiviteter. Denne har som formål å gi råd og informasjon for hvordan aktiviteter og arrangementer kan gjennomføres innenfor smittevernsreglene, slik nasjonale mynidgheter tillater det. Veilederen baserer seg på fire hovedregler:

  • Personer som er eller kan være smittet av korona, og/eller er i karantene, skal ikke delta på aktiviteter/arrangementer
  • Man skal holde avstand til hverandre og unngå fysisk nærkontakt
  • Sørg for god hygiene
  • Unngå å dele utstyr under aktiviteten/arrangementet

Veilederen er overordnet, og fastsetter de minimumskrav som skal til for å holde en aktivitet eller et arrangement. Det er foreningen som arrangerer en aktivitet eller arrangement som er ansvarlig for å gjennomføre aktiviteten/arrangementet i tråd med de smittevernregler som gjelder for i samfunnet.

Travsport.no har en egen side for smittevern: Koronavirus og smittevern regler for travsport

Lykke til alle sammen!


Vedlegg