Raskeste ponni fordelt på kategori og alder

Vi ser det kommer til nye norskfødte i kategori A. Det er vi glad for og vi håper på å se videre utvikling her. Når vi ser på 5 år og eldre i kategori A og B er det veldig mye svensk født. Hoppene her har stor verdi for oss, for senere å lage norskfødte ponnier.

Fra å bedekke en hoppe til at ett individ er klart til start krever det både økonomi og arbeid. Men ute blant de aktive er det positivitet til å få frem flere norskfødte avkom uavhengig av kategori.

Ta en titt på listen (inntil 15 raskeste i hver kategori), dette er kun starter på norske baner: Rapport fordelt på kategorier og alder fra 2023


Vedlegg