Hvem har vært raskest på norske baner i 2022?

Her ligger liste over raskeste ponnier i hver kategori, sortert på alder. Det er tatt ut maks 15 stykker til listen der det er mange. Alle lister er tatt ut fra resultater på norske baner og ponniens raskeste tid.

OBS! vi har fått melding om feil på dato og baner på noen av listene, men tider er rett. De som lager programmet for oss ser på feilen.

Ut i fra listene ser vi stort behov for nye unge ponnier inn i sporten vår.

Raskeste A ponnier fordelt på alder

Raskeste B ponnier 2022 på norske baner

Raskeste C og D ponnier på norske baner fordelt på alder

 

 


Vedlegg