Reglementendringer for 2022 kan du lese om her!

En del av reglene gjelder også deg som kjører ponni, spesielt driving.

Det står mye som ikke gjelder ponni men en god del gjør det. Ordet ponni er tatt vekk, nå går alt under hest.

Viktig at foresatte setter seg inn i regelverket.

Les her: Reglementsendring