Sentral innmelding

Velkommen til sentralinnmelding.
Det er viktig at fòr/leie/salgs avtaler blir sendt DNT ved tove.onshuus@travsport.no så man til enhver tid har riktige ponni/ponnier på sin side. Viktig med underskrifter fra kjøper/ selger er over 18 år på alle kontrakter.