Sulkymodeller forbys fra mandag 14.august

Det kan være store ponnier som går med denne type sulky. Les informasjon.

Sulkymodellene WINNER og ARROW fra produsenten USAI ilegges bruksforbud i travløp fra og med mandag 14.august 2023. Forbudet har virkning i alle de nordiske landene.

Den 16.juni i år nedla de nordiske sentralforbundene (DNT, ST, DTC og Hippos) forbud mot bruk av de samme sulkymodellene (USAI Arrow og USAI Winner) som var produsert før 2017, og med låsehoder laget i aluminium.

Forbudet som trer i kraft fra og med førstkommende mandag gjelder alle sulkyer av USAIs modeller WINNER og ARROW, uavhengig av produksjonsår og/eller hvilket materiale låsehodene er produsert i.

Bakgrunnen for bruksforbudet er at det er avdekket alvorlige avvik relatert til produksjonen av sulkyene, og materialets styrke og holdbarhet. Avvikene medfører at det finske travforbundet, Hippos, ikke kan garantere for sikkerheten ved bruk av sulkyene. Alle de nordiske forbundene følger opp beslutningen, og USAI Arrow og USAI Winner vil derfor være forbudt å bruke i travløp i hele Norden fra og med ikrafttredelse.

USAI produserer også andre sulkymodeller, men dette forbudet gjelder kun modellene WINNER og ARROW.

Av hensyn til sikkerheten i norske travløp fraråder DNT trenere og kusker å benytte disse sulkymodellene i travløp også før forbudet formelt trer i kraft.

Artikkelen er hentet fra travsport.no