Topp inspirasjon samling for aktive ponni instruktører!

Det var en topp engasjer gjeng som møtte opp på Bjerke lørdag 27. januar.

Bilder og referat taler for seg, meget vellykket!

REFERAT Inspirasjons samling 


Vedlegg