Travkriterium og Travderby for ponnier

I 2023 vil de første norske Travkriterium og Travderby kjøres for ponnitravere. I tillegg blir Norgesmesterskap for ponni forbeholdt norskfødte ponnier fra og med 2026.

Se artikkel Travsport.no Travkriterium-og-Travderby for ponnier

Litt ekstra informasjon rundt dette med at NM blir for norskfødte. 

Det har i flere år vært ett tema om å måtte sette en dato så vi får ett NM med norskfødte ponnier. Når man nå skal stimulere til norskavl er det rett å ta dette med i denne sammenheng. Vi har fått dette inn som ett ønske av mange i ponnitravet og personer med interesse for avl. Dette kom fram i sammenheng med saken Travkriterium og Travderby var ute på høring. I ettertid er dette også diskutert med raseforeningene. Vi ser på dette som en del av arbeidet med å stimulere til norsk avl.
Endringen for NM skjer ikke før i 2026 for kategori A.
Endringen for NM skjer ikke før i 2027 for kategori BCD.