Trekamp 2023, arrangeres på Sørlandets Travpark!

Datoen for Trekamp er 6.- 8. oktober. Hver forbund stiller med lag på 3 aktive ponnikusker + 1 lagleder. Laget skal så langt det går bestå av aktive kusker og de som ikke deltok i 2021 eller 2022. Vi syntes det er viktig at alle aktive ponnikusker skal få oppleve ett Trekamparrangement.

Det vil bli arrangert en hel ponnidag 8. oktober, sammen med Trekampen. Denne dagen er åpen for alle og tilbud om løp for alle. Her arrangeres også Supernorsken i kategori A og BCD.

Her vil det komme en egen invitasjon til forbundene rundt Trekamp og det vil legges ut en egen invitasjon til hel dagen 8. oktober.