DNT informerer

Viktig ang. VAKSINERING

Viktig angående vaksinering:

 

Alle ponnier må ha registrert vaksinering i DNT FØR det meldes til løp. Det samme gjelder for Ponnilands-leieren.

 

Rekruttponnier under leieren, som ikke ligger inne med godkjent vaksine,  må fremvise vaksinasjonskort i vekta FØR ponnien lesses av transporten.

 

Huskeregler ved vaksinasjon:

 

* Bestill vaksinering hos veterinær i god tid før den gamle går ut.

 

* Husk å sende inn vaksinasjonsseddelen du får av veterinæren.

 

* Det tar litt tid før alt er lagt inn i databasen, så IKKE vær ute i siste liten.

 

* Ta gjerne en telefon og sjekk om ponniansvarlig i DNT har fått vaksinasjonsseddelen.

 

* Går vaksinasjonen ut ETTER innmelding, men FØR løpsdatoen, nekter datasystemet å godkjenne ponnien for start.