Endringer i særskiltebestemmelser for ponnitrav fra 1. januar 2020.

Etter vår store inspirasjonssamling i oktober 2018, ble vi enige om disse endringene for montè. Høyde i tillegg til vekt. Dette har avdelingen for hestelevferd jobbet med i forhold til de svensk reglene. DNT styret godkjente dette i helgen.

Det er også kommet endring i importerte ponnier. Dette er ett krav fra Masttilsynet. Alle ponnier med permanent bosted i Norge skal registreres i norsk respektiv raseforening, før de kan starte i ponnitrav. Dette for at de skal inn i det nasjonale hestregister.

Les alle endringene her:

Revidering av ponnibestemmelser (002)


Vedlegg