Har du en ponni som er importert fra utlandet, da må du lese dette, Påminnelse!

Det har nå kommet krav fra Mattilsynet om at alle import ponnier må registreres i raseorganisasjonen i Norge. Deretter blir de automatisk registrert i Nasjonalt hesteregister.

Ønsker du mer informasjon kontakt din raseorganisasjon i Norge. Les vedlegget og finn din raseorganisasjon. Dette gjelder kun ponnier som ikke er registrert i Norsk ponniavlsforening.  Hos oss i ponnitravet gjelder dette i hovedsak shetlandsponni og Gotlandsruss som er importert fra Sverige eller Danmark.

DNT er ikke raseorganisasjon for ponnier men kun for kald- og varmblodstraver.

Info om tilleggsregistrering 2019 ponni


Vedlegg