Invitasjon hel ponnidag Momarken 4. juli! HUSK PÅMELDINGSFRIST I MORGEN :-)

Velkommen til hel ponnidag på Momarken travbane 4. juli. Siste frist for påmelding i morgen mellom kl. 08:00-08:30 tlf. 22956125

Her er invitasjonen: Invitasjon Momarken 4. juli åpen for alle

Husk smittevern regler fra helsemyndighetene og DNT: Koronavirus og smittevern regler for travsport

Egenerklæring skjema: Egenerklæring utøvere ponni


Vedlegg