Invitasjon og proposisjoner til hel ponnidag på Biri 28. april

Vi håper mange vil ta turen til Biri 28. april. Det er laget forslag på mange løp, men av erfaring blir det ikke meldt i noen og andre blir veldig fulle. Vi vil gjerne ha mònteløp men ofte er det ikke nok påmeldte. Hvis alle dere som har mònte som ett ønske, skriver det i påmeldingen, så skal vi se hvor mange vi får.

Vi trenger flere sponsorer da det minst blir 15 løp.

Da håper vi på mange startende og fulle felt på Biri 28. april!

Invitasjon og proposisjoner til hel ponnidag på Biri 28


Vedlegg