Nitelven travlag inviterer til lokalkjøring med ponniløp, på Bjerke 24. mars

Stevne start kl 11.00

Ponniløp:
Grunndistanse 1100 m volte for A ponni

Grunndistanse 1600 m volte for B/C ponni

Ved få anmeldte, kan løpene bli slått sammen. Handikappes etter DNT’s system (rekord + 4
siste starter)
Premiering: Seiersdekken. Premie til alle ponniekvipasjer. Flotte gavepremier i alle løp.
Startkontingent • Ponni kr. 100,- Strykningsgebyr kr. 200,- (om man ikke stryker innen kl.
10:00 løpsdagen)

Innmelding innen 15.03.2017, innen kl. 21:00 til:
Turid M. Tuverud tlf. 971 68 842 E-post: tu-tuve@online.no
Anita Aspås tlf. 942 25 170 E-post: horsy.anita@gmail.com

Vi forbeholder oss retten til endringer/slå sammen løp ved få innmeldte, vi kjører etter
DNT’s reglement.