Påminnelser rundt rutiner ved innmelding til ponniløp, vaksiner og høydemålinger (oppdatert 16.11.21).

Her er noen huskeregler for innmelding til ponniløp. Alt skal til Norsk trav. Det gjelder også strykninger, eventuelt til banen det gjelder.

Etter en lang koronaperiode med andre rutiner tar det tid å komme tilbake til de gamle rutiner.

  • All nettinnmelding må skje før kl. 24.00 dagen før innmeldingsfrist.
  • Rekker du ikke det kan du ringe innmelding Norsk Trav tlf. 22956125 mellom kl. 08.00-08.30 på innmeldingsfristen.
  • Du kan også sende en e-post til ponniinnmelding@travsport.no innen kl. 08.30 på innmeldingsdagen.
  • Mellom kl. 10.00 og 11.00 skal du finne en påmeldingsliste på ponnitravet.no under linken start/resultatliste. I denne perioden kan du etteranmelde kun på tlf 22956125 til Norsk Trav.
  • Startlisten kommer en gang etter kl.11.00 samme dag som innmelding. Ligger startlisten på ponnitravet.no er det ikke mulig å etteranmelde. Vi leter ikke i e-poster etter kl 08.30. Etter dette er det viktig at du eventuelt ringer Norsk Trav.
  • Se regler for handikapping her kapitel 14:

Det er kun ved spesielle hele dager man kan bryte fra disse rutinene. Da vil det stå i invitasjonen til den hele ponnidagen, hvem man skal kontakte.

Når det gjelder vaksineregistrering, bruk e-post: vaksine@travsport.no.

Vi nærmer oss nytt år og ponnier som ikke er sluttmålt må kontrollmåles. Alle ponnier mellom 3 og 8 år måles årlig. Når den er 8 år skal den slutt måles. Vi kan i november/desember begynne å registrere for året 2022. Disse målingene kan tas på ponnitreninger. Alle ponniutvalg vil gi beskjed til sine aktive når dette er mulig. Du kan også velge å bruke en godkjent veterinærmåler. Ta kontakt med ditt ponniutvalg. Alle målinger skal sendes tove.onshuus@travsport.no. Dette er foresatte til ponnien sitt ansvar, bruk målekort. Instruktører kan velge å bruke en samlet liste for alle på den avtalte målesamlingen. Regler for måling finner du under reglement.