Navn:CHESTER-S
Født:2005
Rase:SHETLAND
Høyde:97 cm, sluttmålt
 
Mor:SIKA S.
Far:AMADEUS FRA STEINSRU
Eier:KASPER KLÆBU
 
Beste km tid(volte): 2.42,0
Beste km tid(auto):2.49,5
Beste km tid(monte):
 
Startpoeng utland:4325
Antall starter:29
Vaksinasjonsdato:21.05.2018
Ansvarlig foresatt:Marthe S. Røsæg

Resultater: