Vi prøver en endring i løpene til hel ponnidag, for raske BCD.

Vi ser at løpene for raske BCD er like i begge deler. Derfor om det er nok som melder prøver vi en strek i auto på 2,00 stengt 1.50 Men beholder løpet volte strek 2,05 for de som ønsker det. Hvis det da blir nok påmeldte. Vi prøver oss frem og ønsker mest mulig jevne løp, men først må vi se hvem som melder.

 

Minner om at det ikke er mulig med etteranmelding etter den 12. april!