Avvisning når for mange er meldt i løp.

Regner med alle har fått informasjon fra sine utvalgsledere, men uansett setter vi det her og de er tatt i bruk. Disse settes også inn i nytt reglement.

Avvisningsreglene er slik:

Først avvises ponnier utenfor invitert strek.

Deretter avvises  ponni på halvrad.

Så avvises på raskeste snitt tid i volte løp. I auto er det de 12 nærmest strek som kommer med først.

Disse reglene ble bestemt på ledermøte 17.-18. november og vi har satt de i bruk fra 1. desember 2018.

Gamle regler som gikk på antall løp som punkt tre, har gått ut.