Navn:REMENS JULIE
Født:2010
Rase:SHETLAND
Høyde:104,5 cm, sluttmålt
 
Mor:EMMA
Far:BIRK
Eier:Siv-Anita Dueskar
 
Beste km tid(volte): 2.53,3
Beste km tid(auto):3.12,1
Beste km tid(monte):
 
Startpoeng utland:14750
Antall starter:26
Vaksinasjonsdato:29.03.2022
Ansvarlig foresatt:Marthe S. Røsæg

Resultater: