Navn:MUNTI
Født:2003
Rase:GOTLANDSRUSS
Høyde:126 cm, sluttmålt
 
Mor:MITRA
Far:DIFFUS
Eier:Elisabeth Storetvedt
 
Beste km tid(volte): 2.05,6
Beste km tid(auto):2.03,0
Beste km tid(monte):
 
Startpoeng utland:186750
Antall starter:137
Vaksinasjonsdato:11.10.2021
Ansvarlig foresatt:Elisabeth Stortvedt

Resultater: