Navn:HERTUGEN
Født:2005
Rase:SHETLAND
Høyde:103,8 cm, sluttmålt
 
Mor:DULINA
Far:KANTEBORGS SIR WILLIAM
Eier:INA LANDMARK
 
Beste km tid(volte): 2.41,2
Beste km tid(auto):2.40,3
Beste km tid(monte):
 
Startpoeng utland:203800
Antall starter:184
Vaksinasjonsdato:28.11.2018
Ansvarlig foresatt: Siri Landmark

Resultater: